Representatie van Galerij - een inleiding

kunst

gallery

Representatie van Galerij - Een Introductie

Een kunstgalerij is meestal een gebouw of een ruimte waar beeldende kunst wordt tentoongesteld. De meest voorkomende voorwerpen die in een kunstgalerie worden tentoongesteld zijn schilderijen, beeldhouwwerken en fotografische werken. Er zijn verschillende redenen waarom kunst kan worden tentoongesteld: artistieke verrijking, esthetisch genoegen of voor commerciële doeleinden. Iemand kan schilderijen kopen om zijn woon- of decoratieruimten te verfraaien; beeldhouwwerken om inkomhal of terras te verfraaien; fotografische werken om opnamestudios of kantoren te versieren; en beeldhouwwerken om verandas en balkons te versieren.

Galerieën zijn te vinden in openbare ruimten zoals musea, galerijen en openbare gebouwen zoals openbare bibliotheken. Galerieën kunnen ook privé-eigendom zijn en dienen als ondernemingen om kunstwerken tentoon te stellen. Veel bedrijven stellen hun producten ook tentoon in galerijen om consumenten aan te trekken. Galerijen worden vaak gehuurd door kunstverzamelaars of particuliere verkopers.

Een galerie vertegenwoordigt een kunstverzamelaar of een groep kunstverzamelaars, die de galerie gebruiken om kunstwerken tentoon te stellen en op de markt te brengen. Galeriehouders moeten zich houden aan de normen die zijn vastgesteld door de American Society of Gallery Owners, die de belangen van galeriehouders en handelaars behartigt. Deze groep stelt de normen vast voor het bepalen van het soort tentoonstellingen dat geschikt is om kunstcollecties te tonen.

Contact